2023 Christmas Message


MERRY CHRISTMAS

Bishop Kevin Vann and the priests, deacons, religious, principal, staff, faculty, and all council members of Christ Cathedral join you in the Christmas liturgical celebrations. Let us gather on the Newborn King to express our profound gratitude to the Heavenly Father for bestowing upon us His Only Begotten Son, Jesus Christ, Our Savior and Redeemer! May the joy of the Newborn King fill your hearts and bring warmth to the Christ Cathedral community. Wishing you all a blessed and Merry Christmas, and a prosperous and Happy New Year!


FELIZ NAVIDAD

El Sr. Obispo Vann y los sacerdotes, los diáconos y religiosas, la directora y los profesores de la Academia, los empleados de la Catedral y los miembros del concejo pastoral y financiero de la Catedral de Cristo se unen a ustedes en las celebraciones litúrgicas de la Navidad. Reunámonos en torno al Rey Recién Nacido para expresar nuestra profunda gratitud al Padre Celestial por habernos concedido a su Hijo Unigénito, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. ¡Que la alegría del Rey Recién Nacido llene sus corazones y traiga calidez a la comunidad de la Catedral de Cristo! ¡Les deseamos a todos una Santa Navidad y un Próspero y Feliz Año Nuevo!


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Đức Cha Kevin Vann cùng quý linh mục, phó tế, tu sĩ, hiệu trưởng, nhân viên, giảng viên và tất cả các thành viên Hội Đồng Mục Vụ của giáo xứ Chính tòa Chúa Kitô xin được hòa chung niềm vui với quý vị trong dịp Đại Lễ Giáng Sinh năm nay. Hãy cùng nhau tạ ơn tôn vinh Chúa Cha đã ban cho chúng ta Chúa Kitô, Con Một Ngài. Xin niềm vui hoan lạc của Chúa Hài Nhi Giêsu mãi làm ấm lòng quý vị và luôn mang đến sự ấm áp cho cộng đoàn giáo xứ. Cầu chúc quý vị một mùa Giáng Sinh an lành và một Năm Mới an khang và hạnh phúc!

Very Reverend Bảo Thái